ดูหมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรวจ

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉิน

 

ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร

199

หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.

1555

แจ้งเหตุร้าย

 

ตำรวจ(แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด)

191

กองปราบปราม

1195

ตำรวจทางหลวง

1193

สายด่วนกรมทางหลวง

1586

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ศูนย์นเรนทร

1669

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.

 

มูลนิธิร่วมกตัญญู

0-2751-0951-3

ศูนย์วิทยุกรุงธน

0-2451-7228-9

ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม.

0-2226-4444-8

ศูนย์วิทยุรามา

0-2354-6999

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ

1691

ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)

1646

ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน

1543

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร

1197

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก

1584

ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100

1137

สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)

1677

สถานีวิทยุ สวพ. 91

1644

ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

1860

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

1182

เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ

1199

สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1784

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ

1196

ศูนย์ประชาบดี

1300

ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย)

0-2713-6793

ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)

1667

ศูนย์ดำรงธรรม

1567

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

1111

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ

1579

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)

1688

ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี

0-2282-3892

สายด่วนบัตรทอง

1330

สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.

1556

สายด่วนร้องทุกข์ สคบ.

1166

แจ้งบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย

 

ธนาคารกรุงเทพ

1333

ธนาคารกรุงไทย

1551

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1572

ธนาคารกสิกรไทย

0-2888-8888

ธนาคารซิตี้แบงก์

1588

ธนาคารทหารไทย

1558

ธนาคารไทยธนาคาร

0-2626-7777

ธนาคารไทยพาณิชย์

0-2777-7777

ธนาคารธนชาต

1770

ธนาคารนครหลวงไทย

0-2828-8000

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

0-2285-1555

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)

1595

ธนาคารออมสิน

0-2299-8555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0-2202-2000

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

0-2614-4800

สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต

1188

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434