ช่องทางร้องทุกข์

  • สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 
  • Plubplachai 2 Police Station
  • 447 ถนนพลับพลาไชย 2 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  • 447 Plubplachai Road, Pomprab, Pomprab Sattru Phai, Bangkok, 10100
  • โทรศัพท์กลาง : 0-22262148-52 , 0-22224881  โทรสาร ( FAX) : 0-22257434

  Email : samyeak@plubplachai2.com     Web Site : WWW.plubplachai2.com

  www.facebook.com/plubplachai2   

 

 

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434