บช.น.ส

วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ

เพื่อความผาสุกของประชาชน

 

 

พันธะสัญญา

กิริยาวาจาสุภาพ

ยิ้มแย้มแจ่มใส  พร้อมใจช่วยเหลือ

ไม่อยู่เหนือกฎหมาย  ขยายบริการ

ทำงานว่องไว  ใส่ใจประชาชน

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434