• สถานภาพกำลังพลของสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒

 

ระดับ ชั้นประทวน พลตำรวจ

 

 

ตำแหน่ง

อัตราอนุญาต

บรรจุแต่งตั้ง

อัตราว่าง

งานป้องกันปราบปราม

๘๔

๗๐

๑๔

งานสอบสวน

๑๐

งานสืบสวน

งานจราจร

๔๙

๒๙

๒๐

งานธุรการ

๑๖

๑๔

รวม

๑๖๘

๑๑๔

๕๔

 

หมายเหตุ : นายร้อยอายุ ๕๓ ปี อัตราอนุญาตจะรวมอยู่ในระดับชั้นประทวน

 

ระดับสัญญาบัตร

 

 

ตำแหน่ง

อัตราอนุญาต

บรรจุแต่งตั้ง

อัตราว่าง

ผกก.

-

รอง ผกก..

-

รอง ผกก.สส.

-

รอง ผกก.จร.

-

รอง ผกก.(สอบสวน)

-

สวป.

-

สว.สส.

-

สว.ธร.

-

สว.จร.

-

สว.(สอบสวน)

-

รอง สว.(สอบสวน)

รอง สวป.

๑๕

๑๔

รอง สว.สส.

-

รอง สว.ธร.

-

รอง สว.จร.

รวม

๕๒

๔๘

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434