สามแยก1  
 

พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์  ทรัพย์สมบัติ

ผกก.สน.พลับพลาไชย 2

 
สามแยก6 สามแยก2 สามแยก4

พ.ต.ท.จรินทร์  ลำลึก

รอง ผกก.จร.สน.พลับพลาไชย 2

พ.ต.ท.สาธิต  มิตรรัก

รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2

พ.ต.ท.หอมหวล  คงขวัญ

รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 2


Joomla Boat

666

สามแยก22

สามแยก23

สามแยก24

 • พ.ต.ท.เดชฤทธิ์รัชต์ยศ  คหชนม์

สวป.สน.พลับพลาไชย 2

 • พ.ต.ท.วิโรจน์ คล้ายใจตรง
 • สวป.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ท.เชิดศักดิ์  กองผุย
 • สวป.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ต.ธวัชชัย  ผิวผ่อง
 • สวป.สน.พลับพลาไชย 2

 

สามแยก61 สามแยก41 สามแยก51
 • พ.ต.ต.อาณัติ  อรรคสาร
 • สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ท.สุรพล ทรัพย์วงศ์ปัญญา
 • สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ท.ณรงค์  แป้นปลื้ม
 • สว.ธร.สน.พลับพลาไชย 2

Joomla Boat

  • งานป้องกันปราบปราม
     

  ร.ต.ท.ศภมตร ตนนม  รอง สวป.สน

  ร.ต.อ.เมชวน ร.ต.ต.ไพโรจน คลองแคลว
  • ร.ต.ต.นรต มณพนธ
   • ร.ต.อ.ศุภมิตร  ตุ่นนิ่ม
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.อ.เมธชวิน  โพธิ์ชนะพันธุ์
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ไพโรจน์  คล่องแคล่ว
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.นิรุต  มณีพันธ์
   • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

  ร.ต.ท.องอาจ  สงหภกด

  • ร.ต.ต.อนรกษ ศรสอาด
   • ร.ต.อ.อนุรักษ์  ศรีสะอาด
   • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

    ร.ต.ท.องอาจ  สิงหภักดี

  รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

   • งานจราจร
  ร.ต.อ.อภสทธ หนเธาว  ร.ต.อ.วฤทธ กายรวฒน   ร.ต.อ.ศกชย
  • ร.ต.ต.ประสทธ  แสงวนทอง  สวป สน
  • ร.ต.อ.อภิสิทธิ์  หินเธาว์
  • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.อ.วฤทธิ์  กายูรวัฒน์
   • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย  ยอดไพอินทร์
    • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ประสิทธิ์  แสงวันทอง
    • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   
  • งานสืบสวน
     
     ร.ต.ท.ยศวฒน เอยวภเกต

  ร.ต.อ.กิตติโชค ลิปไธสง

  รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 2

   ร.ต.อ.ยศวัฒน์  เอี๋ยวภูเก็ต

  รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 2

  • งานธุรการ
  • 66666666666666
     
   • ร.ต.อ.ศราวุธ  ณ  เชียงใหม่
   • รอง สว.ธร.สน.พลับพลาไชย 2
     

 


Joomla Boat 

 

   พนักงานสอบสวน
     
 jittima พ.ต.ท.ชาตร เชออภย222222 159953
  • พ.ต.ท.หญิง จิตติมา   ธงไชย
  • รอง ผกก. (สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2

พ.ต.ท.ชาตรี  เชื้ออภัย

  • รอง ผกก. (สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
  • พ.ต.ท.ชัยญาพร  พิทยวาทิต
  • รอง ผกก. (สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
S 24133659 guntraphon IMG 0549
 • พ.ต.ท.หญิง บำรุงรัตน์  สีตลาศัย
 • รอง ผกก. (สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
  • พ.ต.ต.กันตภณ  สุประดิษฐ
  • สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
 • พ.ต.ต.พงษ์นรินทร์  อนันชาติ
 • สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2
 
   kuntapat  
   
 • ร.ต.ท.กันตพัฒน์ ประเศรษฐสุต
  • รอง สว.(สอบสวน).สน.พลับพลาไชย 2
 

Joomla Boat

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434